Aktuálně

Zveřejněno 24. 5. 2022

Informace k bioodpadu

Nekomplikujme to technickým službám

O bioodpadu jsme Vás již několikrát informovali. Důležité je vědět, že do hnědých nádob patří pouze to, co je uvedeno na etiketách umístěných na nádobách. V této oblasti se stále zlepšujeme.

Neznamená to ale, že nemusíme řešit žádné problémy. Do nádob nepatří bioodpad ani v takových obalech, u kterých výrobce uvádí, že obal je biologicky rozložitelný. Problém je, že je prakticky nemožné tyto plastové obaly při předání na kompostárně identifikovat. Tato skutečnost nutí pracovníky technických služeb k vytřídění veškerého nepatřičného odpadu na koncovém zařízení. V případě, že si takto znečištěného bioodpadu všimnou pracovníci svozu, končí takový odpad ve svozu směsného komunálního odpadu a je likvidován na skládce za vysokých finančních nákladů.

Dalším problémem je hmotnost bioodpadu. Nádoba o objemu 240 l, kterou město zdarma nabízí občanům, je konstruována na maximální hmotnost uloženého odpadu 96 kg. Je proto nutné rozumně uvažovat co do nádoby vložíme. Není samozřejmě zakázáno do nádoby odkládat i drny se zbytkovou zeminou apod., je ale nutné si uvědomovat uvedený váhový limit. Přetížením nádoby může dojít k jejímu poškození a poskytovatel nádoby v tomto případě nemusí náhradní nádobu poskytnout bezúplatně.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Zpět na seznam aktualit