Komise pro MA21

logo MA21

Seznam členů

předseda  
Mgr. Martin Kadrnožka politik projektu Zdravé město a MA21
členové  
Kateřina Tomášková OSVČ – komerční sektor
Věra Junová TJ Týnec nad Sázavou z.s. – neziskový sektor
Petra Kotoučová Základní škola Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace – veřejný sektor
Dana Kellnerová Mateřská škola Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace – veřejný sektor
Alena Pivoňková, DiS. koordinátorka projektu Zdravé město a MA21, tajemnice komise pro MA21
 
Metoda MA21 ("místní Agenda 21") je jedním z komplexních nástrojů pro hodnocení udržitelných samospráv v Česku. Metoda je zaměřena na hodnocení systematického postupu veřejné správy na místní či regionální úrovni k udržitelnému rozvoji s důrazem na tyto základní oblasti: stav a trendy udržitelného rozvoje v místě a regionu, strategické řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství. Většinu aktivních uživatelů metody MA21 tvoří Zdravá města, obce a regiony v rámci asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM).

Komise pro MA21 je poradním orgánem rady města, který odborně a manažersky dohlíží nad procesy zdravého města a MA21. Komise se vyslovuje ke koncepčním i operativním otázkám, které mohou mít vliv na zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života ve městě. Komise aktivně spolupracuje na rozvoji ZM a MA21 ve městě prostřednictvím řady aktivit (např. osvětové akce, akce pro veřejnost, práce s výstupy komunitního a strategického plánování, plán zlepšování atp.).

Je významným partnerem koordinátora a politika ZM a MA21.

Je orgánem fungujícím na základě mezisektorového partnerství – zastoupení subjektů z řad veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru.

Více o místní Agendě 21

 

Zápisy z komise

rok 2018

Zápis z komise MA21 č.1/2018 [PDF 72.18 kB]

Zápis z komise MA21 č.2/2018 [PDF 61.37 kB]

rok 2019

Zápis z komise MA21 č.1/2019 [PDF 79.53 kB]

Zápis z komise MA21 č.2/2019 [PDF 68.93 kB]

Zápis z komise MA21 č.3/2019 [PDF 67.31 kB]

rok 2020

Zápis z komise MA21 č.1/2020

Zápis z komise MA21 č.2/2020 [PDF 83.28 kB]

rok 2021

Zápis z komise MA21 č.1/2021 [PDF 304.61 kB]

Zápis z komise MA21 č. 2/2021 [PDF 297.86 kB]

rok 2022

Zápis z komise MA21 č.1/2022 [PDF 324.77 kB]