Rejstřík


A

Adaptační strategie
Adaptační strategie - změny klimatu
Aktuálně
Akumulační komory na ÚV v Peceradech
Akumulační komory pitné vody
Autobusová zastávka

Á


B

Banner nad aktualitami
Bezbariérový přístup
Bezbariérový vstup MěÚ
Brodce
Brodce - chodník

C

Ceny vodného a stočného
Církve
Cookies
Czech POINT
Chodník Čakovice II. etapa
Chodník Čakovice podél silnice II/107
Chodník Podělusy II
Chodník ZK - Brodce
Chrást - vodovod
Chrást nad Sázavou
Chrást nad Sázavou - sídliště
Chrást nad Sázavou - vesnice
Chrást nad Sázavou ČOV
Chrást zastávky

Č

Čakovice
Čakovice
Čistá řeka Sázava
Článek vedle kalendáře akcí
ČOV Týnec - dosazovák II

D

Darovací smlouvy
Darovací smlouvy
Demografická studie města
Den pohybu a zdraví
Den pohybu a zdraví
Den země
Dětská hřiště
Digitalizace dokumentů - linka
Digitalizace dokumentů – HW a SW
Divadelní představení
Dokumentace - intenzifikace ČOV
Dokumentace - lávka u Jawy
Dokumentace - přístavba a tělocvična ZŠ Týnec
Dokumenty
Dopravní dostupnost
Dopravní hřiště
Dopravní soutěž
Dopravní terminál
Dostavba nádrže II - ČOV
Dotace
Dotace 2021
Dotace 2022
Dotační program pro spolky
DPS
DPS

Ď


E

Elektronická podatelna
EM
Evidence obyvatel

É


Ě


F

Farský kopec
Filozoficko-architektonická koncepce
Finanční výbor
Firmy a živnostníci
Fond rozvoje bydlení
Formu
Formuláře
Formuláře pro podání žádosti
Fotogalerie

G

GDPR

H

Hasiči
Historický vlak
Historie
Historie knihovny
Historie rozpočtu města
Historie setkání
Hospodaření a veřejné zakázky
Hrad a muzeum
Hrad a muzeum
Hřiště a sportoviště
Hřiště Krusičany
Hřiště na Farském kopci

I

Inzerce

Í


J

Jak správně nakládat s odpadem
Jak vyúčtovat dotaci
Jak žádat o dotaci

K

Kácení stromů
Kalendář akcí
Kalkulace stočného pro objekty bez městského vodovodu
Kam v okolí
Kancelář starosty
Kancelář tajemníka
Karkulčin háj
KC Týnec - požární signalizace
Keltský večer
Kino kavárna
Klientská zóna - Radní
Klientská zóna - Zastupitelé
Klub českých turistů - Týnec
Kniha o Týnci
Kniha o Týnci I
Kniha o Týnci II
Knihovna
Knihovna
Knihovny v regionu
Komise
Komise pro kulturu
Komise pro MA21
Komise pro MA21
Komise pro rozvoj města
Komise pro sport
Komunikace 38c – I. část
Komunikace v Krusičanech
Kontakt na administrátora
KONTAKTY
Kontrolní výbor
Krusičany
Krusičany
Kuchyně ŠJ
Kulturní centrum Týnec
Kulturní centrum Týnec
Kulturní centrum Týnec

L


M

Majetek
Manuál povrchů a mobiliáře
Mapa stránek
Mapa webu
Mateřská škola
Mateřská škola
Mateřské centrum
Mateřské centrum Motýlek
Matrika
MĚSTO
Městská knihovna
Městská policie
Městské organizace
Městský architekt
Městský úřad
Mikroregion Týnecko
Mimořádné dotace
Mimořádné dotace
Místní části
Místní komunikace
MKDS
Modernizace Mateřské školy Týnec nad Sázavou
Most přes Kamenický potok
Most v Čakovicích
MŠ v přírodním stylu
Munipolis

N

Nabídka obědů
Nadšenci z Posázaví
Náměstíčko
Nařízení rady města
Nejdůležitější předpisy
Netopýr - divadelní spolek

Ň


O

O městě
O projektu
Občanské průkazy
Obecně závazné vyhlášky
Obnova místní komunikace Krusičanská
Obnova veřejné zeleně
Odbor finanční
Odbor majetku
Odbor projektového řízení
Odbor výstavby
Odbory MěÚ
Odhlašení
Odtokové poměry Hlinka
Ochrana obyvatelstva
Ochrana osobních údajů
Opatření v lokalitě Hlinka (1. etapa)
Oprava cisterny CAS 25 – Š 706 - RTHP
Oprava chodníků v Týnci nad Sázavou
Opravy chodníků
Opravy chodníků
Opravy chodníků
Organizační struktura
Osadní výbory

Ó


P

Památky
Participativní rozpočet
Pecerady
Pecerady
Pěší zóna - chodníky
Plakátovací plochy
Plán odpadového hospodářství
Plán svozu odpadu
Plán zimní údržby
Platné OZV
Platné pokyny
Podatelna
Podatelna
Podělusy
Podělusy
Podělusy - chodník II
Podzimní koncert
Pohřebnictví
Pokyny rady města
Poplatky
Poplatky
Poskytnuté dotace
Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.
Potřebuji vyřídit
Povinně zveřejňované informace
Povodňový plán
Pozvánky na akce
Pozvánky na akce
Pracovní nabídky
PRG 1 - na činnost
PRG 1 - na činnost
PRG 2 - jednorázové aktivity
PRG 2 - na jednorázové aktivity
PRG 3 - údržba a modernizace
PRG 3 - údržba a modernizace
Profil zadavatele
Prohlášení o přístupnosti
Projekty
Přednášky
Přednášky bezpečného města
Přeložky a opravy chodníků
Přestupková komise
Přestupky
Přípojka ke kanalizaci
Příspěvky
Přístavba ZŠ
Přístavba ZŠ Týnec II

Q


R

Rada města
Radní města
Registr dokumentů
Registr oznámení - střet zájmů
Regulační plán
Rejstřík
Rekonstrukce školní kuchyně v MŠ
Rekonstrukce školní tělocvičny a nářaďovny
Rekonstrukce výdejen a zázemí v MŠ
Rekonstrukce WC v ZŠ Benešovská
Revitalizace areálu Mateřské školy Týnec nad Sázavou
Revitalizace areálu Základní školy Týnec nad Sázavou
RM 2004-2006
RM 2006-2010
RM 2010-2014
RM 2014-2018
RM 2018-2022
RM podklady
Rozpočet města
Rozpočet Týnecko-svazek obcí
Rozpočty města
Rozpočty příspěvkových organizací
Rybník Pecerady
Rybník Pecerady

Ř

Řád pohřebiště

S

Sadovka I. etapa
Sanace sesuvu půdy v Chrástu
Sanace sesuvu půdy v Chrástu
Sazebník úhrad za poskytování informací
Senior taxi
Setkání Týnců
Setkání Týnců
Setkání Týnců 2008
Setkání Týnců 2012
Setkání Týnců 2014
Setkání Týnců 2016
Setkání Týnců 2018
Seznam organizací
Seznam Týnců
Skauti Týnec - TYSAN
Snížení energetické náročnosti MŠ
Sociální komise
Sociální poradna
Sociální zařízení na ZŠ
Sokolovna č.p. 82 ve ZK
Sokolovna Zbořený Kostelec
Současnost
Spolky
Sportoviště a tělocvičny ve škole
Sportovní rybářství
Starosta a místostarosta
Stezka pro cyklisty
Strategické dokumenty
Strategické dokumenty
Strategické dokumenty
Střechy domů Na Kněžině
Studie - lávka u Jawy
Studio 3 - nejen divadlo
Svatba
Symboly

Š

Šachy TJ Jawa Brodce
Školní fórum
Školní jídelna
Školní jídelna

T

Technické služby
Tělovýchovná jednota o.s.
Tenisový klub Týnec
Tiskopisy ke stažení
Týnec - vodovod
Týnec nad Sázavou
Týnec online
Týnecké listy
Týnecké listy
Týnecké listy
Týnecké posvícení

Ť


U

U3V
Ukliďme náš Týnec
Upravit osobní údaje
Usnesení 2022
Usnesení rady
Usnesení rady 2004
Usnesení rady 2005
Usnesení rady 2006
Usnesení rady 2007
Usnesení rady 2008
Usnesení rady 2009
Usnesení rady 2010
Usnesení rady 2011
Usnesení rady 2012
Usnesení rady 2013
Usnesení rady 2014
Usnesení rady 2015
Usnesení rady 2016
Usnesení rady 2017
Usnesení rady 2018
Usnesení rady 2019
Usnesení rady 2020
Usnesení rady 2021
Usnesení rady 2022
Usnesení zastupitelstva
Usnesení ZM 2002
Usnesení ZM 2003
Usnesení ZM 2004
Usnesení ZM 2005
Usnesení ZM 2006
Usnesení ZM 2007
Usnesení ZM 2008
Usnesení ZM 2009
Usnesení ZM 2010
Usnesení ZM 2011
Usnesení ZM 2012
Usnesení ZM 2013
Usnesení ZM 2014
Usnesení ZM 2015
Usnesení ZM 2016
Usnesení ZM 2017
Usnesení ZM 2018
Usnesení ZM 2019
Usnesení ZM 2020
Usnesení ZM 2021
Usnesení ZM 2022
UV lampa a zákaloměr
Uvítací zpráva pro klientskou zónu
Uzávěrky

Ú

ÚŘAD
Úřední deska
Územní plán
Územní plán
Územní plán města
Územní studie města

Ů


V

Valné hromady
Vedení a samospráva
Velká fota (střídání)
Veřejné fórum
Veřejné toalety
Víceúčelové hřiště
Vidimace a legalizace
Vítání občánků
Vlastivědný spolek
Vodojem Taranka
Vodovod a kanalizace
Vodovod a kanalizace ul. Benešovská
Vodovod C1, C36 - Jílovská ulice
Vodovod C2 - 1. máje
Vodovod Týnec řad Z1
Vodovody a kanalizace
Volby
Volby
Volby v Týnci nad Sázavou - prezident 2023
Volby v Týnci nad Sázavou - říjen 2020
Volby v Týnci nad Sázavou - říjen 2020 - výsledky
Volby v Týnci nad Sázavou - říjen 2021
Volby v Týnci nad Sázavou - říjen 2021 - výsledky
Volby v Týnci nad Sázavou - září 2022
Volejbalový klub Týnec
VOLNÝ ČAS
Vozidlo pro MP
Vstupní markýza obchodního domu
Výbory
Vyhlášky a pokyny
Výroční zprávy
Výstavba
Výstavba MŠ Týnec nad Sázavou
Výstavy v muzeu
Vyúčtování výpočtu cen pro vodné a stočné
Výuka českého jazyka pro dospělé cizince z Ukrajiny v Týnci nad Sázavou
Významní občané
Významný občan
VZ 2010-2014
VZ 2014-2018
VZ 2018-2022
Vzdělávání

W

Workoutové hřiště

X


Y


Ý


Z

Zájezdové akce města
Základní škola
Základní škola
Základní údaje
Základní umělecká škola
Zápisy
Zápisy z valné hromady
Zapojte se do rozvoje našeho města
Zastupitelé města
Zastupitelstvo města
Zbořený Kostelec
Zbořený Kostelec
ZDRAVÉ MĚSTO
Zdravotnictví
ZM 2002-2006
ZM 2006-2010
ZM 2010-2014
ZM 2014-2018
ZM 2018-2022
ZM 2022-2026
ZM podklady
Zrušené OZV
Zrušené pokyny
Ztráty a nálezy
Ztráty a nálezy

Ž

Žádosti do rady města