Strategické dokumenty

Město Týnec nad Sázavou dokončilo práci na strategických dokumentech, které mají přispět k rozvoji města. Jedná se o Strategický plán rozvoje města, Filozoficko-architektonickou koncepci, Plán prevence kriminality, Strategie pro kulturu a volný čas, Koncepce sportu, Pasport zeleně, Plán zdraví a kvality života. Na pořízení těchto rozvojových dokumentů získalo město dotaci z Operačního programu Zaměstnanost.

V dokumentech jsou vydefinovány rozvojové priority města. Plán prevence kriminality je zacílený na zlepšení preventivní činnosti a bezpečnosti ve městě. Filosoficko-architektonická koncepce je zaměřena na urbanistické řešení města, využití veřejných prostranství a zelených ploch.

V rámci zpracování dokumentů se mohli občané vyjádřit k potřebám, nedostatkům a požadavkům, které jsou nutné ve městě řešit. Výsledná zjištění byla projednávána a zakomponována do strategických dokumentů formou nastavení priorit a cílů města v oblasti jeho dalšího rozvoje.

 

Adaptační strategie přizpůsobení se změnám klimatu

Adaptační strategie – analytická část včetně příloh [ZIP 65.85 MB]

Adaptační strategie – návrhová část včetně příloh [ZIP 75.73 MB]

Adaptační strategie – implementační část [ZIP 6.13 MB]

Adaptační strategie – akční plán včetně listů doporučení [ZIP 2.66 MB]

Zásady pro spolupráci s investory

Zásady pro spolupráci s investory při rozvoji veřejné infrastruktury města [PDF 309.13 kB]

Přílohy k zásadám pro spolupráci s investory [ZIP 112.35 kB]

Plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města - analytická a návrhová část [PDF 5.2 MB]

Strategický plán rozvoje města - indikátory [PDF 416.11 kB]

Strategický plán rozvoje města - akční plán 2022 [PDF 727.01 kB]]

Zásobník projektů [PDF 302.26 kB]

Plán prevence kriminality

Bezpečnostní analýza za rok 2019 [PDF 2.02 MB]

Plán prevence kriminality - analytická a návrhová část [PDF 1.27 MB]

Plán prevence kriminality - indikátory [PDF 322.07 kB]

Filozoficko-architektonická koncepce

Filozoficko-architektonická koncepce - analytická část - text [PDF 4.3 MB]

Filozoficko-architektonická koncepce - návrhová část -text [PDF 5.84 MB]

Filozoficko-architektonická koncepce - návrhová část - výkresy [PDF 121.57 MB]

Filozoficko-architektonická koncepce - analytická část - výkresy [PDF 28.16 MB]

Plán zdraví a kvality života

Analýza zdravotního stavu obyvatel Týnce nad Sázavou [PDF 3.15 MB]

Zdravotní plán města [PDF 0.97 MB]

Koncepce sportu

Koncepce sportu Týnec nad Sázavou - analytická část [PDF 914.67 kB]

Koncepce sportu Týnec nad Sázavou - návrhová část [PDF 399.54 kB]

Strategie pro kulturu a volný čas

Strategie pro kulturu a volný čas v Týnci nad Sázavou - analytická část [PDF 0.99 MB] 

Strategie pro kulturu a volný čas v Týnci nad Sázavou - návrhová část  [PDF 417.2 kB]

Pasport zeleně

Pasport zeleně [PDF 4.78 MB]

Interpretační plán - Týnec světu!

Interpretační plán města [PDF 5.15 MB]

Interpretační plán města - harmonogram [PDF 92.36 kB] 

Interpretační plán města - mapa 1 [PDF 145.63 kB]

Interpretační plán města - mapa 2 [PDF 1.65 MB]