Aktivity Zdravého města

Náhled do dětské psychologie II 22. 1. 2024, 17:00
Duševní pohoda a spokojenost 9. 1. 2024, 17:30
Městský systém odpadového hospodářství 7. 2. 2024, 17:00
Duševní pohoda a spokojenost 21. 2. 2024, 17:00
Školení řidičů pro veřejnost březen
Duševní pohoda a spokojenost 9. 3. 2024, 17:30
Den Země 17. 4. 2024, 8:30-14:30
Kurz první pomoci duben
Duševní pohoda a spokojenost 17. 4. 2024, 17:00
Férová snídaně a podpora místních výrobců potravin 11. 5. 2024
Duševní pohoda a spokojenost 14. 5. 2024, 17:30
Finanční abeceda červen
Duševní pohoda a spokojenost 19. 6. 2024, 17:00
Kurz reminiscence (v DPS) září
Den pohybu a zdraví 28. 9. 2024
Duševní pohoda a spokojenost 18. 9. 2024, 17:00
Potravinová bezpečnost a udržitelnost říjen
Duševní pohoda a spokojenost 8. 10. 2024, 17:30
Zdravá záda listopad
Duševní pohoda a spokojenost 20. 11. 2024, 17:00
Duševní pohoda a spokojenost 9. 12. 2024, 17:30