Aktuálně

Zveřejněno 15. 11. 2022

Třídíte správně kovový odpad?

Třiďte, má to opravdu smysl

Stále vytváříme podmínky pro efektivnější separaci odpadů a k tomu přistavujeme různé druhy nádob. Snažíme se optimalizovat počty kontejnerů a nádob tak, aby docházkové vzdálenosti byly co nejkratší.

V únoru tohoto roku začaly Technické služby Týnec s rozmisťováním nových nádob na třídění kovových odpadů. Celkem bylo v Týnci nad Sázavou a místních částech rozmístěno 20 černých nádob s šedým krytem, opatřeným dvěma otvory. Nádoby jsou polepeny samolepkou s vyznačením odpadu, který do nádoby patří. Očekávali jsme, že z počátku bude docházet k znečišťování kovového odpadu komunálním odpadem. Vždy „chvíli“ trvá, než si zvykneme na novou službu a nové nádoby, které mohou pro někoho být zaměnitelné díky barvě. Snažily jsme se tomu také předcházet informační kampaní vedenou městem, i s příklady špatného třídění.

Situace se v průběhu roku uklidnila a čistota sváženého kovového odpadu byla v pořádku. Kvalita odpadu odpovídala požadavkům stanovených koncovým zařízením. Bohužel v poslední době dochází opět ke zhoršení situace. Poslední svoz nádob na separaci kovů byl koncovým zařízením vyhodnocen jako komunální odpad s příměsí kovů. Technické služby byly upozorněny, že pokud se kvalita kovového odpadu nezlepší, bude příští svoz odmítnut, což pro město znamená velké finanční náklady. Pokud se vytříditelnost kovů z komunálního odpadu nezlepší, ztrácí tato služba společenský přínos.

73 % Čechů odpady aktivně třídí a i v našem městě většina spoluobčanů považuje třídění odpadu za běžnou součást každodenního života. 

Třiďte, má to opravdu smysl. Děkujeme.

Zpět na seznam aktualit