Aktuálně

Zveřejněno 24. 5. 2022

Zápis ukrajinských dětí do MŠ a ZŠ

Informace a dokumenty ke stažení

Zápis do mateřské školy pro ukrajinské děti

Proběhne v úterý 21.06.2022 od 9:00 do 13:00 hodin. Školní rok začíná 01.09.2022.

Заява про зарахування дитини (pdf)

Dokumenty:

 • dvojjazyčná žádost o přijetí (pdf)
 • dvojjazyčná žádost o přijetí (rtf)
 • vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu)
 • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat
 • místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování), v případě pochybností může škola požádat obec o kontrolu správnosti v registru obyvatel; lhůta pro hlášení změny místa pobytu na území ČR pro cizince s doplňkovou ochranou činí 3 pracovní dny ode dne této změny
 • potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání, tzn. dovršily k 31.08.2022 věku 5 let)

Preferujeme osobní přítomnost u zápisu.

Adresa: Mateřská škola Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace, Komenského 278, 257 41 Týnec nad Sázavou


Zápis do základní školy pro ukrajinské děti

Proběhne ve čtvrtek 02.06.2022 od 12:30 do 16:30 hodin. Školní rok začíná 01.09.2022.

Dokumenty:

 • dvojjazyčná žádost o přijetí (pdf)
 • dvojjazyčná žádost o přijetí (rtf)
 • žádost o odklad (pdf)
 • žádost o doklad (rtf)
 • vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu)
 • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat
 • místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování), v případě pochybností může škola požádat obec o kontrolu správnosti v registru obyvatel; lhůta pro hlášení změny místa pobytu na území ČR pro cizince s doplňkovou ochranou činí 3 pracovní dny ode dne této změny
 • i pokud přijde osoba zcela bez dokladů (nebo jen s vízovým dokladem), škola s ní sepíše žádost o přijetí nebo zákonný zástupce sepíše Čestné prohlášení
 • doložení místa pobytu zákonných zástupců a vízum nad 90 dní s razítkem PČR

Prosíme, aby k zápisu přišli jen vážní zájemci, kteří vědí, že zůstanou v ČR. Rodiče mohou přijít sami, ale budeme rádi, pokud přijdou i se svým dítětem, abychom se poznali.

Adresa: Základní škola Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace, Komenského 265
257 41, Týnec nad Sázavou

Zpět na seznam aktualit