Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou

Ubytování v Domě s pečovatelskou službou v Týnci nad Sázavou je poskytováno zejména seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služby jsou poskytovány ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

V Týnci nad Sázavou je k dispozici modrý a žlutý pečovatelský dům. Jde o objekty neústavního charakteru, kde je jim poskytována pečovatelská služba tak, aby si mohli alespoň částečně a podle svých možností zajišťovat své životní potřeby při zachování vlastního soukromí a v přirozeném sociálním prostředí.

Přidělování bytů podléhá režimu, který stanoví rada města v Pokynu rady "O přidělování bytů v době s pečovatelskou službou" v souladu platnou legislativou. Přidělení bytů podléhá schválení odboru sociálních věcí v Benešově. Žádost se podává na vyplněném předepsaném formuláři spolu s vyjádřením lékaře a s čestným prohlášením.

Kontakty a formuláře