Dům s pečovatelskou službou

V Týnci nad Sázavou jsou k dispozici dva pečovatelské domy. Jde o objekty neústavního charakteru, kde je jim poskytována pečovatelská služba tak, aby si mohli alespoň částečně a podle svých možností zajišťovat své životní potřeby při zachování vlastního soukromí a v přirozeném sociálním prostředí.

ul. Okružní 520 (žlutá budova) - správcová: Iveta Úterská, telefon: 723 803 064

ul. Okružní 525 (modrá budova) - správcová: Ludmila Šiňorová, telefon: 605 414 495

Přidělování bytů podléhá režimu, který stanoví rada města v Pokynu rady "O přidělování bytů v době s pečovatelskou službou" v souladu platnou legislativou.

Jak podat žádost o umístění?

Pro podání žádosti o umístění v domě s pečovatelskou službou kontaktujte Martu Kratochvílovou na e-mailu kratochvilova@mestotynec.cz nebo pracovníky podatelny.

formuláře ke stažení

Dům s pečovatelskou službou v Týnci nad Sázavou