Elektronická podatelna

Elektronická podatelna

podatelna@mestotynec.cz

Tato elektronická podatelna je určena pro zasílání podání podle právních předpisů, které to umožňují (např. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád)


Datová schránka úřadu

Město Týnec nad Sázavou má zřízenou datovou schránku. Její identifikátor je vrpbfxs. Více informací o datových schránkách najdete na http://www.datoveschranky.info.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

  • datum a čas, kdy byla datová zpráva zařazena do zpracování
  • identifikátor podání přidělený elektronickou podatelnou.

Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Vzor datové zprávy:

Potvrzení doručení datové zprávy: Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Městského úřadu Týnec nad Sázavou podatelna@mestotynec.cz Zařazeno dne: DD.MM.RRRR HH:MM:SS. Číslo vaší písemnosti v evidenci úřadu (Podací deník).

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána.


Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna@mestotynec.cz., nebo na poštovní adresu městského úřadu: Město Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou.

Kvalifikovaný certifikát PostSignum QCA byl vydán všem vedoucím pracovníkům a referentům zařazeným do odborů městského úřadu (kancelář starosty, kancelář tajemníka, odbor majetku, odbor finanční, odbor výstavby).


Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči městskému úřadu činit právní úkony v elektronické podobě na elektronickou podatelnu s adresou podatelna@mestotynec.cz a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu: Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.