Hasiči

Sbor dobrovolných hasičů v Týnci nad Sázavou

Hasičská zbrojnice Týnec nad Sázavou

Benešovká 23

257 41  Týnec nad Sázavou

Zdeněk Pěkný, velitel

tel. 775 647 398

e-mail: pekny-elektrikar@seznam.cz

Facebook: https://www.facebook.com/HasiciTNS/

Zaměření: zajistí odklizení padlého stromu, soutěže pro děti


Sbor dobrovolných hasičů v Týnci nad Sázavou - Pecerady

Hasičská sbrojnice Pecerady

257 41 Týnec nad Sázavou

Roman Hudrlík, velitel

tel. 724 322 466

e-mail: hudroma@seznam.cz

Zaměření: kromě hašení požárů zasahují hasiči také při dopravních nehodách, úniku nebezpečných látek, v případě povodní, jiných živelních pohrom, ekologických haváriích, technické pomoci a jiných mimořádných událostech jako například ochrana obyvatelstva (krizové řízení, evakuace, zajištění náhradního ubytování, dekontaminace ...)


Hasičský záchranný sbor České republiky pro Středočeský kraj


Sbor dobrovolných hasičů Krusičany

Martin Chocholoušek

Hasičská zbrojnice Krusičany

257 41  Týnec nad Sázavou

Zaměření: soutěže pro děti


Sbor dobrovolných hasičů Podělusy

Roman Skopec

Hasičská zbrojnice Podělusy

257 41  Týnec nad Sázavou

Zaměření: soutěže pro děti


Sbor dobrovolných hasičů Zbořený Kostelec

Michal Tamele

Hasičská zbrojnice Zbořený Kostelec

257 41  Týnec nad Sázavou

Zaměření: soutěže pro děti