Hospodaření města

Rozklikávací rozpočet

je webová aplikace pro laickou veřejnost, která jednoduchým a srozumitelným způsobem prezentuje hospodaření města. Zdrojem dat jsou ekonomické údaje, které jsou zpracovávány v ekonomických modulech radničního informačního systému Helios Fenix. Aktualizace dat probíhá vždy 16. den v měsíci.


Údaje o financích města v aplikaci MONITOR. MONITOR je informační portál Ministerstva financí. Zobrazuje rozpočtové a účetní informace ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS).