Hrad a muzeum

Kontakty

Kastelánka: Martina Hrušková

Městské muzeum Týnec

Nádvoří Adama Hodějovského 48

257 41 Týnec nad Sázavou

Telefon: 317 701 051

Mobil: 608 971 312

E-mail: muzeum@kctynec.cz

Webové stránky: www.hradtynec.cz/

Facebook

Instagram

 

rotunda

Románská rotunda

Nejstarší písemná zpráva o existenci Týnce a týneckého hradu je z roku 1318 a zachovala se ve zlomku bývalých soudních spisů tzv. půhonných desek. Archeologické nálezy, objevené při výzkumu v týneckém hradním nádvoří v letech 1969–1974 a další nálezy v okolí Týnce (např. slovanské pohřebiště na Brodcích z 8. až 9. století aj.) ukázaly, že tato oblast byla osídlena již v 8. až 10. století. V 11. století zde byl postaven nejprve dřevěný a později kamenný hrad s románskou rotundou, která je nejstarší dochovanou stavební památkou v Týnci. Gotická věž nyní slouží jako rozhledna.
V muzeu se nachází stálá expozice týnecké kameniny. Manufakturu na toto zboží zde založil František Josef hrabě z Vrtby v roce 1791 a fungovala až do roku 1866.

 

 


 

netopýr

Kolonie netopýra velkého

Při návštěvě týneckého hradu máte jedinečnou možnost seznámit se s jeho pozoruhodnými obyvateli. Předposlední podlaží hradní věže totiž obývá letní kolonie netopýra velkého.

Historie a současnost týnecké kolonie

Původně využívala kolonie netopýrů velkých jako úkryt půdní prostory nedalekého kostela sv. Šimona a Judy. Poté, co byla v roce 1982 provedena oprava střechy kostela, při níž byly uzavřeny i vletové a výletové otvory, byli netopýři nuceni hledat nové útočiště. To našli v blízké věži týneckého hradu, kde se usídlili na stropě předposledního podlaží. Od té doby zde každoročně rodí a odchovávají svá mláďata. To i přes to, že je věž po celou letní sezónu přístupná veřejnosti a prochází zde denně desítky návštěvníků.

Soužití netopýrů a lidí

Týnecká věž je také příkladem dlouhodobého soužití netopýrů a lidí. Přestože přítomnost netopýrů občas může způsobovat některé problémy, při dobré vůli a porozumění je možné tyto situace vyřešit. Stejně tak jsou zvířata schopna přivyknout určitému rušení ze strany lidí, které je přímo neohrožuje.


Kulturní akce

Na hradě se často konají výstavy umělců, koncerty hudebních spolků, vystoupení uměleckých škol, středověké jarmarky, keltské programy, svatby a nedílnou součástí jsou i pravidelné ochotnické divadelní festivaly. O vánočních a velikonočních svátcích jsou zde výstavy zaměřeny na tradice daných svátků. Zajímavostí je stálá výstava Týnecké kameniny. Malá továrna na kameninu fungovala jako jedna z prvních továren tohoto typu v Čechách. Další stálá expozice se týká historie města a jeho pamětihodností. Návštěvníci tak získají přehled o celkové historii hradu. Nachází se ve sklepení hradu, jehož část je přístupná veřejnosti.