Hřiště a sportoviště

Dětská hřiště a sportoviště prochází každoročními revizemi. Ke zjištění včasných oprav slouží portál Podněty a závady v Týnci nad Sázavou. Pokud závadu objevíte, pořiďte fotografii a tento portál využijte. Pomůžete tím předejít případnému úrazu.  

Ceník za pronájem prostor a zařízení v majetku Města Týnec nad Sázavou pro sportovní a zájmové aktivity.