Informace z města

Zveřejněno 27. 4. 2023

Jak třídíme 2023

Není třídění jako třídění

V rámci Dne Země jsme na sběrném dvoře technických služeb provedli dotřídění dvou náhodně vybraných černých kontejnerů se směsným odpadem ze sídliště. Chtěli jsme zjistit a názorně Vám ukázat, jak jsme na tom v Týnci s tříděním odpadu. Po vytřídění nám zbylo pouze 25%! objemu směsného odpadu. Zbylý odpad měl skončit barevných kontejnerech (44% plast, 19% papír, 4% bio, 4% kovy…).

25 % směsného odpadu (ze dvou kontejnerů!) znamená cca jednu 240l černou nádobu na směsný odpad. Bytový dům by tedy při řádném třídění mohl mít jednu až dvě 240l nádoby, místo 1100l kontejneru.

Ve třídění máme tedy značné rezervy a musíme zvládnout snížit produkci směsného odpadu. Nutí nás k tomu také významný nárůst cen za likvidaci odpadu na skládce či ve spalovně. Už nyní město významně odpadové hospodářství dotuje (cca 3 mil. Kč). Proto jsou změny v systému odpadového hospodářství nezbytné a systém založený na kapacitě soustřeďovacích prostředků (velikosti nádoby) je řešením. Systém je motivační, ekonomicky přínosný a na základě zkušeností ostatních měst a obcí ho zavádíme také v Týnci nad Sázavou.

Odpad ze dvou kontejnerů o velikosti 1100 l

Pouze 25% tvořil směsný odpad, který by se vešel do 240l popelnice

Do směsného odpadu nepatří plasty, papír, sklo, plechovky ani bioodpad!

 

 

Zpět na seznam aktualit