Informace z města

Zveřejněno 18. 5. 2023

Změny v systému odpadového hospodářství

Přijďte se seznámit s novinkami, které nás od roku 2024 čekají v odpadovém hospodářství města.

Připravujeme změny v systému odpadového hospodářství. Důležité bude zavedení identifikačního systému nádob. Nádoby budou vybaveny čipem, který zajistí jejich nezaměnitelnost. Hlavním účelem je evidence nádob. Veškeré náklady spojené s označením nádob hradí město, osazení čipů provedou Technické služby Týnec.

Do konce roku bude probíhat označování nádob čipem. Nádoby musí být jasně přiřaditelné k nemovitosti (napsané č.p.). Nádobu připravte v den řádného svozu na hranici pozemku, jak jste zvyklí. V den svozu je prosím nechte na hranici pozemku do 15:00 a neuklízejte je ihned po výsypu. Nádoby na odpad se mohou během této doby používat obvyklým způsobem. Nádobu s čipem poznáte podle nově vylepené etikety TS.

Celý systém včetně nově nastavených poplatků začne fungovat od 01.01.2024.

Nový systém odpadového hospodářství [PDF 286.35 kB]

K této problematice proběhnou setkání s občany od 17:00 - 18:00 hodin:

Setkání s občany Kde Datum setkání
Čakovice Kabiny na hřišti 22.05.2023
Chrást n. S. – sídliště LUNA BAR 24.05.2023
Pecerady Sál hasičárny 29.05.2023
Zbořený Kostelec Sokolovna ZK 31.05.2023
Podělusy Obecní domek 12.06.2023
Krusičany Obecní domek 14.06.2023
Týnec/Chrást n. S. – vesnice KC Týnec 21.06.2023

Zpět na seznam aktualit