Informace z města

Zveřejněno 14. 11. 2023

Změny v odpadovém hospodářství v roce 2024

Formulář je nutné odeslat/odevzdat nejpozději do 08.12.2023.

Od ledna 2024 zavádí město Týnec nad Sázavou nový poplatek za komunální odpad. Poplatek již nebude vázán k trvalému pobytu, ale poplatníkem se stává vlastník rodinného domu, bytového domu nebo rekreační chaty v Týnci nad Sázavou. Platba nově bude za rezervovanou kapacitu soustřeďovacích prostředků na odpad, tzn. za velikost nádoby.

Co to pro Vás znamená

1. Zvolte si odpovídající velikost nádoby podle množství Vámi vyprodukovaného odpadu. Podle velikosti nádoby se vypočítá platba za odpad. Například u běžné velikosti popelnice 120 litrů bude roční platba 3 120 Kč. Nejmenší nádoba má velikost 60 litrů (tomu odpovídá platba 1 560 Kč za rok).

2. Vyplňte formulář "Prohlášení plátce místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci".

Vyplněný formulář odešlete elektronicky na e-mail: radnice@mestotynec.cz, nebo odevzdejte na podatelně městského úřadu. Na základě vyplněných údajů Vám budou technické služby od ledna 2024 poskytovat Vámi zvolenou službu.

Formulář ke stažení (pdf) - k vytisknutí a vyplnění ručně

Formulář ke stažení (docx) - k vyplnění v počítači, odeslání elektronicky

Formulář je možné si vyzvednout i na podatelně MěÚ.

Formulář je nutné odeslat/odevzdat nejpozději do 8. prosince 2023.

3. Na základě vyplněného formuláře bude vypočten poplatek, přiděleno číslo plátce (variabilní symbol) a na nádoby bude umístěn identifikační čip. Čipování provedou Technické služby Týnec do konce roku 2023.

V případě, že máte dotazy, připravili jsme dokument Často kladené dotazy (pdf), kde naleznete přehledně zpracované odpovědi.

Informace pro všechny chatové osady (plakát v pdf)

Vaše dotazy zodpoví:

Michal Petrášek, ředitel TS Týnec nad Sázavou: 603 466 746

Ing. Petr Drahoňovský, kancelář starosty: 778 097 516

Zpět na seznam aktualit