Informace z města

Zveřejněno 16. 11. 2023

Uzavírka Podělusy - Chleby

Úplná uzavírka bude probíhat od 24.11. do 01.12.2023

Od 24.11. do 01.12.2023 bude probíhat úplná uzavírka části silnice III. třídy č. 10513.

Objízdná trasa je stanovena: od obce Chleby po silnici 10513, dále po silnici III. třídy č. 10514, silnici III. třídy č. 1065 (Břežany/Lešany), silnici III. třídy č. 1057 (Netvořice) zpět na silnici III. třídy č. 10513 do obce Chleby, v celkové délce cca 10 km, viz příloha - situace dopravního opatření DIO.

Důvod: zajištění pracovního místa v rámci akce „III/10513 Chleby - Odvodnění komunikace a zřízení nového povrchu“.

Zodpovědná osoba: Společnost ZKP Kladno, s.r.o., IČO 475 45 445, Vinařice č.p. 669, 273 07 Vinařice, kontaktní zodpovědná osoba - Petr Lovrant.

Mapa dopravního omezení (pdf)

Zpět na seznam aktualit