Informace z města

Zveřejněno 7. 2. 2024

Dotace Elektrowinu

Za kvalitní třídění máme dotace

Město Týnec nad Sázavou je smluvně zapojeno do systému zpětného odběru elektrozařízení provozovaného společností ELEKTROWIN a.s. Tato společnost provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadních elektrozařízení.

V roce 2023 získalo město Týnec nad Sázavou z motivačního programu společnosti ELEKTROWIN a.s. odměnu ve výši 30.000 Kč. Za tuto částku bylo pořízeno vybavení pro zkvalitnění odbavování klientů sběrného dvora (vjezdová brána do sběrného dvora).

Zpět na seznam aktualit