Informace z města

Zveřejněno 8. 2. 2024

Přednáška o městském odpadovém systému

Správným tříděním snižujeme v Týnci směsný komunální odpad

Ve středu 7. 2. 2024 se v zasedací místnosti městského úřadu konala další z přednášek z cyklu Zdravého města. Tématem byl „Městský odpadový systém“. Přednášejícím byl Michal Petrášek, ředitel Technických služeb Týnec s.r.o.

Úvod patřil krátkému seznámení s Technickými službami Týnec a jejich širokou agendou. Následovala prezentace věnovaná fungování odpadového systému v Týnci a provozu sběrného dvora. Důležitým a zároveň v současnosti stále ožehavým tématem bylo třídění.

Návštěvníci se dozvěděli, kde končí různé složky tříděného odpadu. „Nejvíce nás trápí směsný komunální odpad. Nejen pro to, že musí být odvážen na skládku až k Voticím, což je dvojnásobná vzdálenost oproti zrušené skládce v Přibyšicích, ale také kvůli vzrůstajícím poplatkům za skládkovné. To vše se promítá do poplatků občanů za odpad,“ řekl Petrášek.

Zajímavou částí prezentace byly grafy, které po letech znázorňovaly množství produkce komunálního odpadu. „Postupnými změnami se ale dopracováváme ke snižování směsného komunálního odpadu a zvyšování tříděného odpadu na obyvatele,“ uvedl ředitel. Například hmotnost vyprodukovaného směsného odpadu na obyvatele se řadu let udržovala kolem 220 kg za rok. V roce 2022 město zavedlo systém čtrnáctidenního svozu u rodinných domů, a to vedlo ke snížení množství směsného odpadu o 26 kg na obyvatele za rok. V roce 2023 se město dostalo na hodnotu 176 kg na obyvatele za rok. Je důležité v tomto trendu pokračovat.

V diskuzi byl největší prostor věnován čipování, zamykání odpadových nádob a platbám za nevyužívané nemovitosti.

Děkujeme řediteli TS za přednášku a vysvětlení fungování odpadového systému v Týnci.

Prezentace přednášky "Městský odpadový systém" [PDF 2.04 MB]

Zpět na seznam aktualit