Jak vyúčtovat dotaci

Pro vyúčtování dotace zašlete na Městský úřad Týnec nad Sázavou do konce roku nebo nejpozději první týden v lednu vyplněný a podepsaný formulář spolu s kopiemi všech účetních dokladů, které jsou hrazeny z poskytnuté dotace.

Formulář pro vyúčtování (pdf)

Formulář pro vyúčtování (rtf)