Kancelář starosty

Jitka Bernatová
podatelna
317 701 431
Kancelář starosty
Romana Brhelová
podatelna
317 701 431
Kancelář starosty
Ing. Petr Drahoňovský
vedoucí
317 701 930
778 097 516
Kancelář starosty
Mgr. Martin Kadrnožka
starosta
317 701 530
724 187 943
Kancelář starosty
Alena Kořínková
asistentka starosty
317 701 530
Kancelář starosty
Marta Kratochvílová
referentka
317 701 933
724 258 024
Kancelář starosty
Marcela Povolná
matrika
317 701 484
737 246 074
Kancelář starosty
Kateřina Tomášková
referentka
777 625 868 Kancelář starosty
Mgr. Petr Znamenáček
místostarosta
317 701 931
771 170 710
Kancelář starosty

Starosta a místostarosta

Vedoucí odboru

 • řídí a kontroluje pracovní činnost podatelny a matriky
 • připravuje přehled změn zákonů, které se týkají městských vyhlášek, připravuje nové vyhlášky
 • podílí se na zpracování příkazů, pokynů a směrnic, které se týkají odboru vnitřních věcí
 • zajišťuje volby ve spolupráci s pracovníkem evidence obyvatel
 • zúčastňuje se zasedání zastupitelstva
 • vykonává práce dle pokynů tajemníka, starosty a místostarosty
 • dohlíží na správní činnosti svého odboru včetně podepisování korespondence
 • zajišťuje vyvěšení státních symbolů ve dnech státních svátků
 • vypracovává rozhodnutí v souladu s obecně závaznou vyhláškou o místních poplatcích. Neprovádí kontrolní činnost.
 • zajišťuje ochranu proti zásahu do pokojného stavu dle zákona 500/2004 Sb., správní řád a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění dalších předpisů
 • spolupracuje s probační službou při umisťování odsouzených na veřejně prospěšné práce
 • zajišťuje výkaznictví a plnění plánu v oblasti odpadového hospodářství
 • spolupracuje na zpracování auditů MA21, zajišťuje plnění úkolu z toho vyplývajících
 • odpovědi na základě zákona 106
 • vypracovává roční zprávu o stavu podávání informací
 • kronika města
 • propagace města, mediální kampaně
 • šéfredaktor Týneckých listů

Asistentka

Referentka

 • grafické a kresličské práce
 • vydávání Týneckých listů
 • pořizování fotodokumentace a videa

 

Kam dál?