Knihovna

Kontakt

Městská knihovna Týnec nad Sázavou
Pod Hradištěm 18
257 41 Týnec nad Sázavou
Telefon: 317 701 109  
E-mail: knihovna@kctynec.cz
On-line katalog: www.ktns.tritius.cz
Web: www.knihovnatynec.cz
Facebook

Informace

Zřizovatel: Kulturní centrum Týnec, příspěvková organizace. V 1. patře se nachází oddělení pro dospělé (beletrie i naučná literatura, časopisy). Ve 2. patře se nachází oddělení pro děti. 

Služby knihovny

  • půjčování beletrie, naučné literatury, brožur a periodik a ostatních informačních materiálů na dobu jednoho měsíce
  • elektronický on-line katalog o aktuálním knižním fondu
  • přístup k internetu a tiskárnám
  • rezervace požadované literatury
  • knihovnicko-informační lekce pro školská zařízení
  • exkurze
  • pravidelná setkání nad knihami pro děti, literární kvízy a soutěže

Knihobudky

Pracovníci knihovny se starají také o knihy v knihobudkách, které jsou umístěny v Týnci nad Sázavou a zdarma poskytují možnost četby v místě bydliště. Do knihobudky se vloží knihy, které občané už nepotřebují, mají je přečtené a chtějí se o ně podělit s ostatními. Čtenář si pak může vybranou knihu půjčit domů. 
www.knihobudka.czKnihobudka u hotelu Týnec

Seznam knihobudek v Týnci nad Sázavou

Týnec nad Sázavou | parkoviště u městského úřadu, K Náklí
Týnec nad Sázavou | dopravní terminál, ul. Pražská
Týnec nad Sázavou | před domem s pečovatelskou službou, Okružní 275
Týnec nad Sázavou | v parčíku u společenského centra, Klusáčkova 12
Týnec nad Sázavou | u Obchodního domu Hruška
Týnec nad Sázavou | Rondel, Okružní
Týnec nad Sázavou | u lavičky, Týnec nad Sázavou 294
Týnec nad Sázavou | Jílovská 296
Týnec nad Sázavou | autobusové nádraží, Pražská
Podělusy | autobusová zastávka
Chrást nad Sázavou 243 | u prodejny potravin
Chrást nad Sázavou | autobusová zastávka 
Týnec nad Sázavou, Náklí | u mlýna, Pod Hradištěm

Kronika města

Knihovna kompletuje podklady do kroniky města, můžete jim zasílat důležité informace nebo významné události. Kroniky města Týnec nad Sázavou jsou uloženy ve Státním okresním archivu Benešov. V elektronické verzi jsou k nahlédnutí na městském úřadě v Týnci nad Sázavou.

Knihovny v regionu

MK Krusičany

Knihovník: pí. Lutzová Martina
Hodiny pro veřejnost: středa 17:00 hod. – 18:00 hod.
Nemá vlastní fond, půjčování zajištěno soubory z MěK Týnec nad Sázavou

MK Zbořený Kostelec

Knihovník: pí. Bendlová Alena
Hodiny pro veřejnost: pondělí 17:00 hod. – 18:00 hod.
Nemá vlastní fond, půjčování zajištěno soubory z MěK Týnec nad Sázavou

MK Podělusy

Knihovník: pí. Kučerová Jana
Hodiny pro veřejnost: úterý 17:00 hod. – 18:00 hod.
Vlastní fond: 535 svazků
Doplňuje se soubory z MěK Týnec nad Sázavou

MK Pecerady

Knihovník: pí. Jana Platilová
Hodiny pro veřejnost: úterý 16:00 hod. - 17:00 hod.
Vlastní fond: 2098 svazků
Doplňuje se soubory z MěK Týnec nad Sázavou