Knihovna

Kontaktyměstská knihovna

Městská knihovna Týnec nad Sázavou

Pod Hradištěm 18

257 41 Týnec nad Sázavou

Telefon: 317 701 109  

E-mail: knihovna@mestotynec.cz

On-line katalog: www.ktns.tritius.cz

Web: www.knihovnatynec.cz

Pracovnice knihovny

Vedoucí knihovny: Zdeňka Stašková 

Knihovnice: Markéta Skopalová

Výpůjční doba

Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Úterý 8:00 - 12:00 13:00 - 18:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00 13:00 - 18:00

Informace

Zřizovatelem Městské knihovny Týnec nad Sázavou je město Týnec nad Sázavou. V 1. patře se nachází oddělení pro dospělé (beletrie i naučná literatura, časopisy). Ve 2. patře se nachází oddělení pro děti. Pořádají se zde besedy nebo soutěže. 

Služby knihovny

  • půjčování beletrie, naučné literatury, brožur a periodik a ostatních informačních materiálů na dobu jednoho měsíce
  • elektronický on-line katalog o aktuálním knižním fondu
  • přístup k internetu a tiskárnám
  • rezervace požadované literatury
  • knihovnicko-informační lekce pro školská zařízení
  • exkurze
  • pravidelná setkání nad knihami pro děti, literární kvízy a soutěže

KnihobudkyKnihobudka u hotelu Týnec

Pracovníci knihovny se starají také o knihy v knihobudkách, které jsou umístěny v Týnci nad Sázavou a zdarma poskytují možnost četby v místě bydliště. Do knihobudky se vloží knihy, které občané už nepotřebují, mají je přečtené a chtějí se o ně podělit s ostatními. Čtenář si pak může vybranou knihu půjčit domů. 
www.knihobudka.cz

Kronika města

Knihovna kompletuje podklady do kroniky města, můžete jim zasílat důležité informace nebo významné události. Kroniky města Týnec nad Sázavou jsou uloženy ve Státním okresním archivu Benešov. V elektronické verzi jsou k nahlédnutí na městském úřadě v Týnci nad Sázavou.