Matrika

Evidence obyvatel a rodných čísel, státoobčanská agenda, matrika a volby

Kontakt

Evidence obyvatel 

 • vede agendu evidence obyvatel města Týnec nad Sázavou
 • zapisuje údaje o změnách v evidenci obyvatel do agendového informačního systému evidence obyvatel (změnu trvalého pobytu, doručovací adresu, ukončení trvalého pobytu na území ČR)
 • přijímá žádosti obyvatel o opravu údajů v agendovém informačním systému evidence obyvatel
 • přijímá žádosti o zprostředkování kontaktu
 • vede správní řízení ve věci zrušení trvalého pobytu
 • na základě žádosti ukončuje trvalý pobyt občanů na území ČR
 • oznamuje vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob

Matrika

Do matričního úřadu Týnec nad Sázavou patří obce:  Bukovany,  Chářovice, Chleby, Krhanice, Krňany, Lešany, Rabyně, Týnec nad Sázavou, Vysoký Újezd

Pro občany uvedených obcí vyřizuje matriční úřad v souladu se zákonem o matrikách:

 • konání sňatečných obřadů v obřadní síni městského úřadu a i na jiných vhodných místech ve správním obvodu
 • zápisy uzavření manželství
 • zápisy narození
 • zápisy úmrtí                           
 • určení otcovství
 • změna jména a příjmení                     
 • opisy matričních dokladů
 • vystavení osvědčení pro uzavření církevního sňatku
 • vystavení vysvědčení o právní způsobilosti pro občany ČR k uzavření manželství v cizině
 • zajištění podkladů a vyřízení žádostí pro zápisy do zvláštní matriky Brno
 • umožnění nahlížení do matričních knih
 • zajištění úředních listin
 • vykonávání zákonem dalších stanovených činností pro matriční úřady
 • provádění zápisů matriční agendy do agendového informačního systému evidence obyvatel
 • zajištění občanských obřadů (zlaté svatby, apod.)
 • zajištění gratulací k výročí

Volby 

 • kompletní zajištění konání voleb 

Referentka

 • výkon funkce veřejného opatrovníka
 • vidimace a legalizace 
 • přijímání žádosti do DPS
 • vyřizování žádostí o ustanovení zvláštního příjemce
 • organizace vítání občánků
 • přijímání žádostí o poskytnutí finančního daru při narození dítěte
 • určení otcovství
 • Univerzita třetího věku (U3V) - přijímání přihlášek a organizace

 

 

Kam dál?