Místní komunikace

Silniční správní úřad

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen zákon)


Žádost o zvláštní užívání komunikace 

dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona -  umístění inženýrských sítí v silničním pozemku

dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona – provádění stavebních prací

K žádosti je třeba doložit:

  • souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace
  • návrh případného dopravního opatření odsouhlasený Policií ČR – dopravním inspektorátem
  • situační plánek s umístěním projednávané stavby

Žádost o zvláštní užívání komunikace [PDF 229.07 kB]

Žádost o zvláštní užívání komunikace [RTF 101.81 kB]

Správní řízení podléhá poplatku dle položky 36 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.


Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci

dle § 10 zákona

K žádosti je třeba doložit:

  • stanovisko vlastníka dotčené pozemní komunikace
  • závazné stanovisko Policie ČR – dopravní inspektorát
  • situační plánek s umístěním projednávané stavby

Žádost o povolení připojení na místní komunikaci [PDF 215.17 kB]

Žádost o povolení připojení na místní komunikaci [RTF 65.88 kB]

Správní řízení podléhá poplatku dle položky 36 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.


Žádost o povolení uzavírky

dle  § 24 zákona 

K žádosti je třeba doložit:

   • stanovisko vlastníka uzavřené komunikace
   • návrh dopravního opatření odsouhlasený Policií ČR – dopravním inspektorátem
   • odsouhlasená přechodná úprava dopravního značení a změna provozu silničním úřadem Benešov
   • situační plánek s vyznačením místa uzavírky a objízdné trasy

Žádost o povolení uzavírky - objížďky [PDF 182.41 kB]

Žádost o povolení uzavírky - objížďky  [RTF 45.98 kB]

Kontakt na odbor majetku