Odbor majetku

Mgr. Martina Havránková
vedoucí
317 701 936
737 246 071
Odbor majetku
Jana Chroustová
referent
317 701 434
608 516 888
Odbor majetku
Filip Matějovský
referent
317 701 938
608 516 888
Odbor majetku
Pavel Vilímek
referent
317 701 923
Odbor majetku
Jiří Vrbata
investiční technik
317 701 922
737 246 072
Odbor majetku

Údržbáři

Uklízečky

Petr Papež Iveta Mikulenková
Zdeněk Pertlík Irena Martinovská
Vasil Gožo  
Správce DPS I a II  
Iveta Úterská,  Ludmila Šiňorová  

 

Náplň práce odboru majetku

 • Bytová agenda - evidence bytů, evidence nebytových prostor, nájemné z bytů a nebytových prostor, evidence žádostí o byty, správa bytového a nebytového fondu.
 • Evidence hřbitovů
 • Správa dětských hřišť
 • Dopravní obslužnost, jízdní řády
 • Investiční akce, kontrola staveb, oprava bytového fondu, oprava závad v budově MěÚ a polikliniky, dopravní značení, opravy komunikací, údržba mobiliáře
 • Úkoly pro Technické služby Týnec
 • Správa a evidence obecního majetku - převody a pronájem majetku, majetková vypořádání, věcná břemena
 • Pojištění majetku a odpovědnosti, řešení škodních událostí
 • Zajištění úkolů z oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany
 • Odpadové hospodářství města

ve správním území Města Týnec nad Sázavou vydává požadovaná stanoviska ke stavbám

Žádost o vydání stanoviska města [PDF 51.3 kB]

Žádost o vydání stanoviska města [RTF 65.59 kB]


ve správním území Města Týnec nad Sázavou dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění spravuje a eviduje místní poplatky za:

 • zábor veřejného prostranství
 • umístění reklamního zařízení
 • zhodnocení pozemku možností jeho připojení na kanalizaci
 • odstraňování komunálního odpadu

ve správním území Města Týnec nad Sázavou dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění:

 • vydává rozhodnutí o zvláštním užívání místních komunikací
 • vydává rozhodnutí o připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci
 • povoluje uzavírky na místních komunikacích

Formuláře zde


ve správním území Města Týnec nad Sázavou dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:


ve správním území Města Týnec nad Sázavou dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění:

 • rozhoduje o vyměření poplatků za znečišťování ovzduší u malých stacionárních zdrojů
 • vede evidenci malých stacionárních zdrojů