Památky

Zřícenina Zbořený Kostelec

Zřícenina hradu Zbořený Kostelec

Hrad Kostelec (původně Kostelec nad Sázavou), první zmínka r. 1341, byl královským majetkem Jana Lucemburského a Karla IV. V roce 1450 byl dobyt Zdeňkem Konopišťským ze Šternberka. Ten dal hrad obnovit jako vojenský opěrný bod pro velké množství vojáků. V roce 1467 byl hrad znovu dobyt vojsky krále Jiřího z Poděbrad. Od té doby je zříceninou. Zřícenina Zbořený Kostelec je celoročně volně přístupná.

 

Kostel sv. Šimona a Judy

kostel Šimona a Judy

Původně gotická stavba ze 14. století, přestavěná později v barokním stylu. Jedná se o jednolodní obdélnou stavbu s pravoúhlým presbytářem, obdélnou sakristií na severní straně, západní hranolovou věží a obdélnou předsíní na severní straně lodi. Figurální sklomalby pocházejí z r. 1892 (Kryšpín z Prahy). Součástí kostela je i márnice – čtvercová stavba v západní části ohradní zdi, završená jehlancovou střechou.

 

 

 

Janečkova vila

Janečkova vila

Kruhová budova postavená v roce 1929 pro Ing. Františka Janečka podle návrhu architektů Karla a Otty Kohnových. Vila byla zabavena právoplatným majitelům až v roce 1949 (vlastnil ji Metaz,), nepodléhala tedy Benešovým dekretům a mohla být v restituci opět vrácena dědicům. Od nich ji odkoupil soukromý majitel.

 

 

 

Mickův dům

Dům u Micků

V roce 1899 vyrostl vedle kostela na místě bývalé školy honosný dům mlynáře a místního zastupitele Jindřicha Micky. Díky Mickovu přátelství s akademickým malířem Karlem Ludvíkem Klusáčkem se dočkal pseudorenesanční sgrafitové výzdoby s motivem sv. Václava a Panny Marie nad vchodem a loveckými výjevy po stranách. Od poloviny 20. do konce 90. let minulého století v domě sídlila pošta. Po vrácení v restituci měl dům několik majitelů, v dnešní době je soukromým majetkem.

 

 

Hrad a muzeum