Platné OZV

Dokumenty jsou ve formátu pdf

číslo název poznámka
6/1996  zřízení městské policie  
4/1999  zrušení vyhlášky 1/1999 - Řád hřbitova  
3/2000 závazné části regulačního plánu - centrum občanské vybavenosti  
5/2004 zrušení vyhlášky 4/2004  
1/2005 zrušení vyhlášky 1/2003 ruší 1/2003
3/2005 městské symboly a jejich užívání ruší 3/2004
4/2005 zrušení vyhlášky 4/1993 ruší 4/1993
1/2009 zhodnocení pozemku kanalizací úprava v 3/2010
3/2010 zhodnocení pozemku kanalizací - změna vyhlášky 1/2009 mění 1/2009
8/2011 zrušení některých obecně závazných vyhlášek Města Týnec nad Sázavou místní poplatky do roku 2010
9/2011 zrušení některých obecně závazných vyhlášek Města Týnec nad Sázavou územní plán z roku 1995
1/2012 zrušení obecně závazné vyhlášky Města Týnec nad Sázavou ruší 7/2011
5/2012 stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti ruší 3/2009
1/2017 společný obvod Mateřské školy Týnec nad Sázavou  
2/2018 o místním poplatku ze vstupného ruší 4/2011
4/2018 o regulaci provozování hazardních her  
1/2020 o místním poplatku ze psů ruší 2/2019
2/2020 o místním poplatku z pobytu ruší 3/2012 a 4/2012
3/2020 o regulaci hlučných činností a nočního klidu ruší 1/2018
4/2020 zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ruší 2/2004 a 2/2005
5/2020 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním  
1/2021 o nakládání s komunálním odpadem ruší 1/2015
3/2021 kterou se stanovují závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku ruší 3/2018
2/2022 o regulace hlučných činností a nočního klidu ruší 1/2022
1/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ruší 1/2019
2/2023 o místním poplatku za … odkládání komunálních odpadů ruší 2/2021
3/2023 Požární řád