Podatelna

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů.


Umístění podatelny

Budova Městského úřadu Týnec nad Sázavou

K Nákli 404

257 41 Týnec nad Sázavou


Úřední hodiny podatelny

pondělí, středa 7:00 - 17:00 hodin

úterý, čtvrtek 7:00 - 15:00 hodin

pátek 7:00 - 14:00 hodin

Přestávka na oběd 11:00 - 11:30 hodin


Adresa pro doručování dokumentů

Městský úřad Týnec nad Sázavou 

K Náklí 404

257 41  TÝNEC NAD SÁZAVOU


Podatelna zajišťuje

 • podávání základních informací
 • kopírování pro veřejnost
 • přijímá pro výlep plakáty na kulturní, sportovní, naučné a další akce
 • přijímá anketní lístky a příspěvky do Týneckých listů
 • vydává známky na popelnice
 • CZECHPOINT – výpis z rejstříku trestů, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, výpis z karty řidiče, datové schránky…
 • prodej pohlednic, brožur, upomínkových předmětů
 • prodej jízdních řádů
 • tištění z digitální podoby pro veřejnost
 • rezervace velké zasedací místnosti
 • evidence psů – přihlášení a odhlášení
 • výdej tiskopisů stavebních
 • přijímá žádosti o byt v DPS
 • přijímá žádosti o dotace
 • vydávání rybářských lístků
 • pokladna/platební terminál

Více informací


Formuláře