Přestupková komise

předseda

JUDr. Krejčík Vladimír

členové
Matějovský Filip
Vacková Miloslava
Vilímek Pavel
Znamenáček Petr, Mgr.
  • Podílí se na řešení i evidenci přestupků, vymáhání pokut za přestupky
  • Vede agendu přestupkové komise
  • Řeší stížnosti občanů spadající do působnosti odboru
  • E-mail: prestupky@mestotynec.cz