Přípojka ke kanalizaci

Informace o připojení ke kanalizaci

V Chrástu nad Sázavou, Peceradech, Podělusích a ve Zbořeném Kostelci byla vybudována splašková kanalizace.

Zprovoznění přípojky, která byla realizována v rámci projektu "kanalizace v místních částech" v roce 2008/2009 si dohodněte s provozovatelem kanalizace - TS Benešov, středisko Týnec.

K realizaci nové přípojky je třeba souhlas vlastníka a provozovatele kanalizace. Dále příslušné povolení v souladu se Stavebním zákonem.

Na pozemky s novou kanalizační přípojkou se vztahuje Obecně závazná vyhláška 1/2009.

Veškeré náklady spojené s realizací a uvedením přípojky do provozu hradí vlastník nemovitosti.

Kontakt na Vodovody a kanalizace Týnec s. r. o

Vlastník kanalizace

Město Týnec nad Sázavou, odbor majetku

Provozovatel kanalizace:

VaK Týnec, Zbyněk Peša, tel: 317 704 160, 777 241 036

Dokumenty, které souvisí s uvedením přípojky kanalizace do provozu:

Stanovení spotřeby vody - v místě bez měření [PDF 226.65 kB]

Podmínky pro zajištění servisu domovních čerpacích jímek [PDF 158.73 kB]