Technické služby

Kontakty

Ředitel technických služeb: Michal Petrášek
Telefon: 317 701 238
E-mail: reditel@tstynec.cz

Dispečink technických služeb: Jaromír Šticha
Telefon: 317 701 238
Mobil: 606 732 643
E-mail: sticha@tstynec.cz

Administrativní pracovník na sběrném dvoře: Mgr. Ĺubica Jáglová
Telefon: 317 701 238
Mobil: 725 561 470

Technické služby Týnec s. r. o.

Brodce 47, Týnec nad Sázavou

IČ: 02457776

Telefon: 317 701 238

Mobil: 725 561 470

E-mail: info@tstynec.cz

Webové stránky: www.tstynec.cz

Technické služby zajišťují

 • Svoz odpadů - komunál, tříděný odpad, bioodpad, odpadkové koše
 • Svoz velkoobjemových kontejnerů
 • Provoz sběrného místa
 • Údržba veřejné zeleně
 • Letní a zimní údržba komunikací a chodníků
 • Údržba a provoz hřbitovů
 • Servis mobiliáře a dětských hřišť

Sběrné místo na Brodcích

Sběrné místo je zajištěné místo, kam mohou občané města Týnec nad Sázavou v provozní době odevzdávat odpady:

 • Nebezpečný odpad - do určitého množství a druhu zdarma. Jedná se např. o zbytky barev, vyjeté oleje, olověné akumulátory, zbytky ředidel, rozpouštědel.
 • Bezplatně je možné odevzdat i kompletní elektrozařízení. Jedná se o lednice a mrazáky, televizory, počítače, vysavače, elektronářadí, výbojky, zářivky.
 • Pokud je elektrozařízení nekompletní, bude požadován poplatek za odevzdání nekompletního elektrozařízení - jedná se již o odpad.
 • Ostatní odpad - koberce, objemný odpad, bioodpad, tonery z tiskáren