U3V

Kontakt

Studujte s námi!

Univerzity třetího věku jsou specifickou součástí celoživotního vzdělávání. Jejich základní charakteristikou je, že poskytují starším občanům  vzdělávání na nejvyšší možné, tedy vysokoškolské (univerzitní) úrovni, čímž se liší od jiných forem osvětových a vzdělávacích činností, byť také orientovaných na tuto populaci. Vzdělávání na univerzitě třetího věku má výlučně charakter osobnostního rozvoje, nikoliv profesní přípravy a nezakládá tak nárok na vysokoškolský titul.

Univerzita třetího věku:

  • představuje možnost kvalitního naplnění volného času
  • podporuje aktivitu seniorů
  • zpřístupňuje seniorům vhodnou formou nové vědomosti a dovednosti, které mohou využívat pro svůj osobní rozvoj;
  • podporuje jejich psychickou a fyzickou svěžest
  • protože se jedná o společenskou událost, umožňuje navazování nových přátelství a překonávání pocitu osamělosti

Do programu U3V mohou být zařazeni pouze ti posluchači, kteří splňují věk pro pobírání starobního důchodu. U3V je určena pouze seniorům. Studijní poplatek za 1 kurz je 400 Kč. Za rok proběhnou 2 kurzy (tj. letní a zimní semestr).

Portál vzdělávání seniorů