Územní plán města

Rozvoj města a jeho místních částí je dán územním plánem, který schválilo zastupitelstvo města.

Jakékoliv změny v územním plánu podléhají projednání podle stavebního zákona a schválení zastupitelstvem.

Kontakt pro konzultace Ing. Miloš Albl

FORMULAŘE

K územnímu plánu jsou zpracovány

Zajímavé odkazy