Územní plán města

Rozvoj města a jeho místních částí je dán územním plánem, který schválilo zastupitelstvo města.

Jakékoliv změny v územním plánu podléhají projednání podle stavebního zákona a schválení zastupitelstvem.

Kontakt pro konzultace Ing. Miloš Albl.

Žádost o změnu územního plánu (pdf)

Žádost o změnu územního plánu (rtf) 

K územnímu plánu jsou zpracovány:

  • regulační plán „Centrum občanské vybavenosti“ – území okolo ulice Pěší a Pražská
  • urbanistická studie k zástavbě území podél ulice 9. května bytovými domy
  • urbanistická studie pro využití volných ploch v okolí Náklí
  • urbanistická studie další zástavby a využití volných ploch na Farském kopci
  • zástavbová studie pozemku města na Farském kopci pro podnikatelské aktivity
  • zástavbová studie pozemku u Družstevní ulice (pošta, drogerie, prodejna zeleniny)
  • Mapový portál - územně plánovací dokumentace ve Středočeském kraji