Valné hromady

Starosta města

Zastupuje tyto valné hromady společností:

Úpravna vody Želivka, a.s. akcie B53 a A54

Teplárna Týnec, s.r.o. cca 0,2 % podíl

Osvětlení Týnec, k.s.

Společenství pro dům 239 v Chrástu nad Sázavou

Národní síť zdravých měst (NSZM)

Posázaví

Dobrovolný svazek obcí Posázavský vodovod

Dobrovolný svazek obcí BENE BUS