Veřejné zakázky

Profil zadavatele

Na profilu zadavatele uveřejňujeme veřejné zakázky v souladu s ust. § 43 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Město Týnec nad Sázavou využívá profil zadavatele v Národním elektronickém nástroji (NEN). Najdete zde výzvy a podklady pro vyhlášené veřejné zakázky.