Výuka českého jazyka pro dospělé Ukrajince

Stručný popis projektu:

Město Týnec nad Sázavou zajišťuje výuku českého jazyka pro zhruba 18 dospělých Ukrajinců. Cílem je snazší začlenění uprchlíků mezi místní obyvatele. Většina z nich si již našla práci a jejich snahou je se osamostatnit. Pro výuku jazyka byly pořízeny učebnice, pracovní sešity a kancelářské potřeby.

Cíl projektu:

Pokračování ve výuce českého jazyka z roku 2022, které probíhalo od května do prosince. Výuka probíhá na dvou místech, v Kulturním centru v Týnec a v ubytovacím zařízení Brejlov. V obou zařízeních se vyučuje 2x týdně po dvou hodinách. Hlavním cílem je zdokonalení českého jazyka v mluvené i psané formě, se zaměřením na gramatiku a rozvoj slovní zásoby.

Realizace:

leden - prosinec 2023

Registrační číslo:

54/2023/ICOBCE

Projekt „Výuka českého jazyka pro dospělé cizince z Ukrajiny v Týnci nad Sázavou 2023“ na integraci držitelů dočasné ochrany je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR.